Warunki Korzystania

domowytestnahiv.pl, działając w imieniu Oneself, prowadzi tę stronę internetową w celach informacyjnych, dotyczących świadomości tematyki związanej z wirusem HIV oraz rozpowszechniania badań przesiewowych na obecność wirusa HIV. Działania te nie zastępują porad udzielanych przez wykwalifikowanego lekarza. Nie należy wykorzystywać informacji, zawartych na naszej stronie w charakterze zastępstwa profesjonalnej diagnostyki medycznej, leczenia problemów zdrowotnych lub zlecania medykamentów leczniczych.

Informacje, zawarte na tej stronie nie zastąpują należytej opieki zdrowotnej lub innych usług medycznych, które mogą Ci być potrzebne. Rzetelnych informacji na temat Twojego stanu zdrowia udzieli Ci lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem ze stanem zdrowia, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem.
Wszelkie informacje, wprowadzone przez Ciebie na naszej stronie zachowają charakter poufny, obsługiwane zgodnie ze ścisłymi zasadami prywatności. Nie pozostaną w Internecie po wypełnieniu kwestionariusza. Nie przechowujemy żadnych danych klienta.

Mamy nadzieję, że informacje opublikowne na naszej stronie będą stanowiły źródło wsparcia dla użytkowników. Jednakże, żadne informacje na tej stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady, ani też przesyłanie, pobieranie lub wysyłanie jakichkolwiek informacji nie tworzy relacji o charakterze stosunków umownych. Informacje na tej stronie nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej.
Wszystkie produkty do samokontroli, oferowane na tej stronie internetowej, stanowią jedynie narzędzie służące do przeprowadzania wstępnych badań przesiewowych. Mimo, że staramy się, aby nasze produkty cechował możliwie najwyższy poziom niezawodności, wyniki testów, oferowanych przez tę stronę internetową, nie mogą stanowić prawnie dopuszczalnych w żadnym sporze sądowym, arbitrażowym lub innym, prawnie wiążącym forum.

Ta strona internetowa nie rekomenduje ani nie poleca produktów lub usług, które widoczne są w wyskakujących okienkach reklamych na ekranie Twojego komputera, podczas odwiedzania naszej strony.
Jeśli użytkownik wchodzi na link, przenoszący go do zewnętrznej witryny internetowej, opuszcza on naszą stronę. Wówczas, podlega on zasadom prywatności oraz bezpieczeństwa właścicieli powyższej witryny zewnętrznej.

Treści (obrazy i teksty) umieszczone na naszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Możesz używać lub pobierać treść tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku. W innym wypadku, nie należy kopiować, ani modyfikować wspomnianych treści.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYCH WYPADKU, MY LUB INNE STRONY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, PRODUKCJĘ, LUB ROZPROWSZECHNIANIE STRONY, ODPOWIADA ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY, OBJAWIAJĄCE SIĘ UTRATĄ DOCHODU, DANYCH LUB INNYCH DOWOLNYCH RZECZY MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH ( NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCYCH Z: (i) INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE, (ii) OFEROWANYCH PRODUKTÓW, (iii) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z NASZYMI USŁUGAMI. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NINIEJSZY PARAGRAF MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH TREŚCI, PRODUKTÓW ORAZ USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY.