Skąd będę wiedzieć, czy test został wykonany poprawnie?

Test do samokontroli INSTI® HIV ma wbudowaną kropkę kontrolną, która wykazuje, czy test został wykonany prawidłowo. Jeśli kropka kontrolna nie pojawi się, twój test nie zadziałał. Wyrzuć zużyty test i przeprowadź ponowne badania przy użyciu nowego zestawu.
Jeśli widoczna jest tylko kropka kontrolna, oznacza to, że twój wynik jest negatywny i prawdopodobnie nie jesteś nosicielem wirusa HIV.

Jeśli widoczne są dwie kropki, wynik testu jest dodatni. Oznacza to, że prawdopodobnie jesteś nosicielem wirusa HIV. Mimo, że wyniki testu INSTI® HIV są wysoce wiarygodne, NALEŻY, bezzwłocznie udać się do lekarza i potwierdzić wynik testu oraz natychmiast rozpocząć ukierunkowane leczenie. Dla twojego dobra, powinieneś jak najszybciej udać się do placówki medycznej, oferującej fachową pomoc dla nosicieli wirusa HIV.

Powiązane posty