Czym są “ramy czasowe”?

Jest to czas od momentu zarażenia się wirusem HIV do momentu, w którym test może poprawnie wykazać wynik dodatni. Test INSTI® HIV może poprawnie wykazać obecność przeciwciał już 21-22 dni po zakażeniu1, jednakże pozytywny wynik może pojawić się dopiero 3 miesiące od infekcji.

Wynik ujemny może nie być rzetelny przed upływem 3 miesiący od zakażenia. Jeśli podejrzewasz, że byłeś narażony na zakazenie się wirusem HIV w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a Twój wynik testu jest ujemny, powinieneś wykoać test ponownie po upływie co najmniej 3 miesięcy od ekspozycji na wirusa.

Powiązane posty